Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žít svobodně“ znamená být schopný kontrolovat svůj vlastní život a vyhýbat se násilí nebo hrozbě násilí ze strany druhých. Co uděláte a jak to uděláte bude téměř vždy určovat, jestli svoboda bude nebo nebude vaše. VY však musíte převzít zodpovědnost za vytvoření svojí vlastní svobody. Nikdo, obvzlášť ne „vláda“, to za vás neudělá.

   „Zmizet“ znamená znemožnit jiným lidem napadnout váš osobní svět svobody. Jestliže se takováto invaze většinou vykonává prostřednictvím elektronického shromažďování dat a křížových odkazů, musíte být schopni efektivně zkratovat tyto procedury.

    Nejefektivnější metodou je dnes použití tzv. „alternativní identifikace“. Pokud jména a čísla, která zadáváte do sítě, nesouhlasí se starými, nejenže jste „zmizeli“, ale taktéž jste se „znovuzrodili“. Být znovuzrozený znamená zanechat vaše záznamy z minulosti tam, kde vás a váš životní styl nemůžou více ovlivnit.

   Toto „zmizení“ jednotlivců je samozřejmě nepohodlné pro instituce a vlády odhodlané kontrolovat osobní aktivity ve svobodných zemích (USA, ale můžete se vsadit, že to platí i o jiných zemích-pozn. překl.) U nich jde o čisté pobuřování, protože ve skutečnosti jejich moc spočívá přímo na počtu lidí, které kontrolují – samozřejmě prostřednictvím počítačových záznamů.

   Pro ty, kteří skutečně „zmizí“, je však tento čin ohromným osobním osvobozením. Svobodní lidé dluží velmi málo těm, kteří omezují příležitosti na bázi minulých záznamů. Extrémním příkladem, avšak platným pro všechny z nás, je tento: „Jestliže osoba usvědčená z těžkého zločinu odsedí svůj trest, je „svobodná“ ? Těžko. To, co zažije, je ve skutečnosti DOŽIVOTÍ druhotřídní příležitosti.

   A to, co se přihodí usvědčenému, se stává „každému“, kdo má ve svých záznamech negativní osobní informace. Když se stane, že člověk musí žít s odsuzující minulostí a neustále omezujícími příležitostmi, dá se lehko pochopit, proč by se neměl ostýchat zbavit se své staré označkované identity a převzít identitu novou.

   Stát se novou indentitou však zahrnuje mnoho záležitostí a vyžaduje si pozornou starostlivost k detailům, což ukážeme. V srdci těchto procesů se však nachází POSTOJ, který musí osoba zaujmout, má-li to fungovat. Musí zapomenout na svojí „vládu“, musí se stát svojí vlastní vládou zodpovídající se jen sobě se svými vlastními pravidly, zákony a systémem spravování. Toto je existenční „moment“, který zažívá jen pár dostatečně disciplinovaných, ale je toho možné dosáhnout. Výsledkem bude rostoucí oddělení od VELKÉHO BRATRA a s tím související nárůst osobní svobody.

   Jednotlivec se nemusí trápit tím, co by se stalo „kdyby to udělal někdo jiný“, protože to NEUDĚLÁ. Cíl je pro jednotlivce, konající jako jednotlivci, aby vyhlásili svojí mentální nezávislost na jakémkoliv systému, který se je pokusí zotročit.

   Coby jednotlivci jsou nejlepšími soudci toho, jaký stupeň otroctví můžou akceptovat, jak daleko můžou zajít, než se stanou roboty VELKÉHO BRATRA. Jednoduše řečeno je to o ovcích a vlcích. Ovce jdou na porážku, vlci kdykoliv chtějí...

   Existuje množství pokročilejších taktik mezi úplnou poddajností a úplným zmizením, jako např. odmítnutí uvedení čísla sociálního pojištění (SSN, u nás například karta pojištěnce – pozn. překl.) a nebo jeho nesprávné uvedení, výhýbání se daním, získání několika zahraničních občanství a pasů, zakládání bankovních účtů v několika jiných zemích a plánování přinejmenším dvou cest úniku do jiných zemí, až na konci toho všeho zjistíte, že na světě ve skutečnosti neexistuje žádná svoboda – MUSÍTE SI VYTVOŘIT SVOJÍ VLASTNÍ. Musíte se naučit, jak ochraňovat svá vlastní práva, která si definujete. Nikdo jiný to za vás neudělá, NIKDO.

   Cílem této publikace je návrh způsobů, kterými jednotlivec v praxi může uniknout minulosti a zajistit si novou budoucnost „podle svých podmínek“. Jednotlivci se budou značně odlišovat v tom, jak budou postupovat při svých zmizeních a je naší nadějí, že myšlenky, které tu prezentujeme, budou při těchto cílech úspěšné. Netvrdíme, že úplně vyčerpáváme téma, protože by mohlo být nebezpečné, kdyby se jednotlivci spoléhali výlučně na tyto informace.

   Musíme zdůraznit, že každý by si měl promyslet svojí situaci co nejpečlivěji a potom si vybrat mezi našimi metodami tu nejvhodnější pro svou potřebu. Především musí začít používat svojí hlavu, věřit svým předtuchám a instinktům a považovat se za odděleného, odlišného a dokonce nadřazeného vůči těm, kteří jsou uvězněni v systému. Musí se stát vlkem. Aby byl svobodný, musí stát sám.

  

     Barry Reid, leden 1978

 

 

ŽÍT SVOBODNĚ

 

   Vyhněte se návštěvě kostela. Jestli však musíte, použijte falešné jméno a přispějte v hotovosti, nikdy ne šekem. Jakmile se vás zvědaví sousedé zeptají, jaký kostel navštěvujete, tak řekněte kostel odlišné víry než jakou mají oni, nebo úplně popřete náboženský zájem. Knězi o sobě podejte úplně falešné informace, protože tito dobří lidé jsou při návštěvě vyšetřovatelů velkými kecaly.

   Nikdy neříkejte sousedům, kde a pro koho pracujete. Případně jim dejte falešné informace. Jestliže jste placeni šekem, NEPOSÍLEJTE výplatu na žádný účet otevřený na vaše jméno. Nejlepší je jít do banky, kterou je šek vydaný a přeměnit ho na hotovost. Jakmile z toho uděláte regulérní praxi, vyhněte se seznamování s pokladníky či jiným bankovním personálem. Měňte čas a dny návštěvy banky. Taktéž navštěvujte různé pobočky banky.

   Další tip na přeměnu šeku na hotovost: vyhněte se přeplácení ve vašem oblíbeném baru či hospodě. Agenti FBI tráví zhruba třetinu své pracovní doby na těchto místech, protože zřejmě přitahují druh lidí, které hledají. Vždy když dojde k bankovní loupeži, „prvními“ místy, která FBI kontroluje, jsou všechny bary v bezprostředním okolí loupeže. Nesmějte se. Je to pravda, protože to funguje.

   Buďte opatrní při odpovědích na „osobní“ inzeráty jako jsou pracovní podmínky příliš jasně podobné pracím, které jste vykonávali před svým zmizením. Jestliže inzerát požaduje odpověď na číslo v redakci, vyhněte se mu, velmi pravděpodobně jde o past. Odpovídejte jen na inzeráty, které mohou garantovat, že vás neodhalí, jako např. nabídky prací ve známých společnostech. Je-li v inzerátu uvedeno telefonní číslo, volejte jen z telefonní budky. Vždy existuje možnost, že můžete volat přímo lovci lidí nebo soukromému vyšetřovateli, kterému stačí vaše řeč na to, aby vás našel.

   Pro pár skutečně unikátních způsobů, jak si najít zaměstnání, Eden Press distrubuje publikaci “HOW TO STEAL A JOB“ (jak ukradnout práci), doslova každý nepoctivý způsob jaký existuje na získání poctivé práce. S technikami v této knize máte vyhráno. Cenná četba i pro ty, kteří zaměstnání mají. Někdo vás může okrádat. Tato kniha vám otevře oči.

   V práci se vyhýbejte odevzdávání osobních informací vašim spolupracovníkům. Pokud však plánujete zůstat v zaměstnání jen krátko, pokuste se v myslích ostatních pracovníků rozšířit falešné a zavádějící informace, jako vaše oblíbené vzpomínky, místa, kam byste někdy chtěl odcestovat či žít a vaše plány do budoucnosti. Izolujte vaše soukromí udržováním vašich osobních zájmů a ideí pro sebe. S velmi zvědavými sdílejte lži.

   Neodebírejte žádné místní noviny, které roznášejí roznašeči novin. Kupte si všechno co potřebujete v novinovém stánku. Roznašeči novin jsou někdy „nápomocnými“ zdroji informací o domácích zvycích lidí.

   Při svých zvycích nebuďte nápadní. Zhasínejte ve slušnou hodinu, nemějte hudbu nahlas, nevykládejte flašky od piva před dveře a nechovejte domácí zvířata, která se ztrácejí či lezou na nervy. Taktéž neopravujte auto na cestě. 

   Buďte velmi ostražití vůči tomu, kdo vás přichází do vašeho sídla navštívit. Vyhněte se čemukoliv neobyčejnému, co by mohlo zapálit jiskru zájmu sousedů. Jestliže to, čím se zabýváte vy anebo lidi, se kterými se scházíte, je „zajímavé“, nejlepší bude scházet se někde jinde. Udržujte svoje hnízdo čisté – dobrá „kriminální“ rada.

   Vyhněte se používání bank s výjimkou výměny šeků od jiných lidí za hotovost. Pokuste se vyplácet svoje záležitosti hotovostí nebo peněžními příkazy. Při používání peněžních příkazů na ně nikdy nepište svoje jméno (rubrika plátce). Používejte falešná jména, falešná čísla účtů nebo názvy firem.

   Ve většině případů se peněžní příkazy dají považovat za „nevystopovatelné“, protože vydávající instituce (American Express, banky, poštovní úřad) vydávají placené příkazy „jen podle čísla“, ne podle jiných kritérií, která by mohla vést k vašemu prozrazení. Lidi a firmy, kteří se dostanou k peněžním příkazům, ve skutečnosti nikdy nezaznamenávají toto číslo. Jsou obyčejně šťastní, že jsou vyplaceni příkazem a budou ho považovat za hotovost. Jednotlivci, kteří se snaží skrýt příjem nebo jinak zamaskovat svoje finanční transakce taktéž zjistí, že peněžní příkazy jsou nejužitečnějším nástrojem při klamání banditů na daňovém úřadu (IRS).

   Hrobaři jsou dalším zdrojem jako duchovní, tedy jsou dobrými žvanily. Pokud musíte s nějakým jednat, buďte ostražití, co mu povídáte. Když jste povoláni, abyste podali informace kvůli úmrtnímu listu, dejte mu jen informace, které skutečně potřebuje. Nemělo by být těžké vypadat příliš sklíčený smutkem pro rozhovor.

   Kdykoliv potřebujete služby lékaře, stomatologa, nemocnice atd., učiňte svojí standardní praxí používání falešného jména a adresy odlišné od té, na které bydlíte. Plaťte v hotovosti. Citujte – neukazujte – číslo vašeho „řidičáku“ a kartu pojištěnce, ujistěte se, že jsou celé falešné. Další požadované informace jako zaměstnavatel, datum narození atd., by měly být všechny zavádějící. Ignorujte varování, že federální zákon si vyžaduje pravdivé informace. Nikdy jsme neslyšeli o nikom, kdo by byl zatčen za takovýto „zločin“, pokud stejně zaplatil svůj účet. Podvod je podvod, ale identita je váš byznys. Lékařské záznamy celkem určitě NEJSOU důvěrné. Jak jinak by životní a zdravotní pojišťovny byly schopné rozhodnout, kdo si „zaslouží“ jejich pokrytí a za jakých podmínek....? Pro většinu lidí je podvodem samotné zdravotní pojištění. 

   Nenechávejte si pravidelně donášet mléko či jiné předměty přímo k vám. Čím méně lidí ví o vaší rezidenci, tím líp. Sousedi si často všimnou dodávky do domu, což se může stát úrodnou půdou pro budoucí vyšetřovatele.

   Vyhněte se členství v politických skupinách či jiných občanských organizacích. Pravidlem je, že tyto skupiny jsou plné super udavačů, kteří vrazí nůž do zad, jakmile je to vhodné pro jejich sobecké zájmy. Odporní hadi.

   Zařiďte si, aby vaše pošta byla posílána na 24-hodinový P.O. Box, do schránky nebo na poštovní doručovatelskou službu. Tímto způsobem jediná pošta, která bude doručována do vašeho bydliště, bude typ „obyvatel“. Stanovte si jako pravidlo NIKDY nepřebírat doporučenou či jinak registrovanou poštu. Řekněte doručovateli, že nejste adresátem nebo že ten a ten se odstěhoval před několika měsíci. Kam ? Rakousko......nebo to byla Austrálie ?

   Vyhněte se hádkám se sousedy. Stará, nevyřešená nevraživost může být přesně tou jiskrou, která pošle vyšetřovatele k vaší nové lokalitě. „Odplata“ je vášeň, které jen pár lidí odolá. Pokud se vás vyšetřovatel snaží vystupovat po telefonu, může vás vyzvat, abyste zavolali na jeho účet. NEDĚLEJTE TO. Ignorujte požadavek bez ohledu na důvod. Můžete být pokoušeni vyloženě otevřenou lží, ale vyšetřovatel chce jen vaší „pozici“. Jakmile se při rozhovoru odhalíte, jednoduše zavolá operátorovi, aby se zeptal na délku a cenu hovoru, a když bude při tom, tak i na místo, ze kterého pocházel hovor. Operátor bude jen rád, že může pomoci.

   Jestliže musíte žít v motelu, hotelu či jiném hlučném bytovém komplexu, vždy buďte přiměřený a navenek slušný vůči zaměstnancům. Nedejte jim záminku, aby si vás pamatovali jinak než jako normální osobu. Telefonní operátoři, domovníci atd. si lehce všímají a pamatují výstřední chování. Ústa otvírají i úplatky.

   Nejbezpečnější je nebrat žádné spolubydlící, i když ti můžou pomoci s výdaji a poskytnout společnost. Faktem je, že se můžou stát „příliš blízkými“ a soustřeďovat všechny druhy informací kousek po kousku, což se vám může vymstít, jakmile by je nějaká třetí strana začala pumpovat. I když možná cítíte, že jim můžete věřit, je velmi snadné, aby vás přítel odhalil....nevinně.

   Jestliže měníte identitu v rámci stejné všeobecné oblasti, stanovte si pravidlo nenavštěvovat žádné komerční podniky, které jste navštěvovali před změnou jména. To zahrnuje taktéž podniky orientované na služby, jako např. oprava obuvi, oprava televizorů, fotograf, čistírna či masážní salon. Pokud vám či některému členu vaší rodiny pomáhaly dobročinné organizace, jako např. March of Dimes nebo Community Chest (u nás taktéž různé spolky – pozn. překl.), ujistěte se, že budoucí pomoc bude získávána od nějaké jiné organizace.

   Potřebujete-li často předepisovat léky, udělejte dvě věci:

1) Vybírejte je v různých lékárnách, nepoužívejte neustále jen jednu.

2) Nikdy nedávejte lékaři vaší pravou adresu nebo pravé telefonní číslo.

   Zkuste se vyhnout všem kontaktům s policajty. Ve styku s veřejností jsou jako žíněnky: nasávají nekonečné množství informací, ať už jste oběť nebo pachatel. Když k nim přijdou vyšetřovatelé nebo špioni, tito lidé milují vykecat vše, co vědí a někdy se sami dají do akce. Vyhýbejte se problémům a vyhýbejte se policajtům.

   Jakmile postupujete podle našich rad ohledně donášky pošty, přirozeně nikdy nepřebírejte registrovanou nebo doporučenou poštu na vaší adrese. Když pošťák nebude nikdy znát vaší identitu, řekne jen adresu pošty, kterou se snaží doručit. Nebuďte nezdvořilí, nevzbuzujte podezření, jednoduše mu pomožte vykonat jeho práci tím, že mu povíte, že na vaší adrese není nikdo takového jména.

   I když se vás zeptá, KDO jste, je mu to jedno. Vrátí dopis s označením „Nemožno doručit na tuto adresu“ nebo „Adresát neznámý“ resp. něco podobného.

   Někdy budou slídiči adresovat poštu vymyšlené osobě s udáním vašeho posledního známého jména a adresy v naději, že bude nějak doručena a že budete natolik hloupí, že jim zásilku vrátíte s vaší novou adresou (od vás). Jakkoliv podezřelá či neznámá pošta s vaší adresou by měla být jednoduše označena jako „Neznámý“, „Vrátit odesilateli“ atd. a umístěna ve veřejné poštovní schránce kvůli vrácení.

   Když se dopis nevrátí k odesilateli, protože jste si ho nechali nebo zahodili, může se uchýlit k něčemu vážnějšímu, či se na vás dokonce osobně podívat. Stopování prostřednictvím pošty je pro slídiče nejjednodušším způsobem, takže se mějte na pozoru před jakoukoliv poštou, která vypadá i jen minimálně podezřele. To bude zahajující salva v jakémkoliv vyšetřování k určení místa, kde se asi nacházíte. DÁVEJTE SI POZOR NA SVOJÍ POŠTU.

Poskytnutí jiných informací než instrukcí na vrácení zásilky může také způsobit katastrofu. Uvedení falešné adresy na obálku napoví při návratu odesilateli, že „někdo“ na adrese ví víc než dává najevo. Následujícím tahem bude doporučený list, fyzické sledování či osobní návštěva. S tím můžete počítat.

   Především si dávejte pozor na dopisy se zpáteční adresou „advokáta“. Nezaslouží si větší pozornost než jiné dopisy. Jestliže neočekáváte korespondenci od svého vlastního právníka, s velkou pravděpodobností jde o falešné jméno používané vyšetřovatelem. Tento manévr se často používá na třetí strany (vaši blízcí příbuzní) v naději, že vědí, kde skutečně jste a že budou tak „laskaví“, že  posunou dopis k vám. To je dobrý důvod na to, abyste NEŘÍKALI příbuzným, kde vás mohou zastihnout. Jakmile to nevědí, nemohou to ani říct.  

   Můžete-li důvěřovat určité osobě, že vám přesune poštu do vašeho P.O.Boxu, přinejmenším ji instruujte, aby dopis umístila do jiné obálky, takže na původní obálce nebudou žádné instrukce o přesunutí adresy. Potom se můžete rozhodnout, co s poštou uděláte. Pokud jí budete chtít vrátit, NEHÁZEJTE jí do poštovní schránky ve vašem okolí – pečeť hlavního poštovního úřadu bude pravděpodobně na obálce, což jen potěší odesilatele. Dopis zašlete zpět vašemu příteli – zase v jiné obálce – aby jí osobně poslal zpět. Opět platí „DÁVEJTE POZOR NA SVOJÍ POŠTU“. Poznání, jak nakládat s poštou, je při zmizení důležité. Nejprve myslete, pak konejte !

   Vyhněte se přitahování pozornosti na vaši osobu. Neprojevujte VEŘEJNĚ „sociálně neakceptovatelné“ chování. Policajti jsou naprogramovaní na vyšetřování každého, kdo vypadá „podezřele“ (odlišně od nich). Věznice a psychiatrické kliniky nejsou moc „svobodné“...

   Váš vzhled, majetek a aktivity musí vždy ospravedlňovat vaší přitomnost na legitimním (konvenčním) základě. To je nejlepší způsob, jak se vyhnout podezření.

   Pokud vás zastaví a kladou otázky, vždy buďte schopni podat jim rozumné vysvětlení proč jste tam, kde jste, odkud jste a kam jdete. Usmějte se a buďte „nápomocní“.

   Nevlídný či nepřátelský postoj pohání policii k zatčení – vašemu zatčení. Takže směle vpřed a „zabijte svině“ laskavostí. Vyhrajete udržením si svojí svobody, chápete ?

   I úplně legální chování může vzbudit podezření. Vyhněte se věcem jako jsou osamělé procházky v noci či nošení oblečení nepřiměřeného počasí. Detektivové v obchodních domech milují sledování návštěvníků, kteří nosí příliš velké oblečení. Pro policii je lehké, dokonce zábavné, zabývat se těmito „podezřelými“ osobami. Můžou přejít dny a týdny než se rozhodnou, že udělali „chybu“. Skutečně !

   Přezkoumejte svoje každodenní zvyky a eliminujte všechny, které mohu být považovány za „zvláštní“, především na veřejnosti.

   Žijte ve velkém městě, kde můžete využít ochranu anonymity. Vyhněte se malým městům, kde je jediným sportem kecání – o vás. Vaše záležitosti jsou vaše, nikoho jiného.

   Váš životní standard by měl vypadat jako střední vrstva. Nevzbuzujte pozornost tím, že vypadáte velmi chudě nebo zjevně velmi zazobaně. Pronajměte si dům nebo byt, který vypadá „respektovatelně“, ale nic přepychovějšího, než si může dovolit průměrný policajt.

  Jestli si chcete užívat, dělejte to někde jinde než kde žijete a pracujete. Zkuste Las Vegas, New York, Jamajku, Tokyo, Fiji...

 

 

MŮŽEME DOPORUČIT ?

 

Pokud hledáte příslovečné „zelené pastvy“, v každém případě si předplaťte GREENER PASTURES GAZETTE. Tento newsletter obsahuje pracovní a obchodní příležitosti, nemovitosti a zábavu života v „Edenu, kde stále existuje dobrý život.“ GREENER PASTURES GAZETTE taktéž pokrývá ostrovy a zahaniční ráje, kde život může být neuvěřitelně laciný a bezproblémový. Předplatné činí 20 dolarů ročně a stojí to za to ! Adresa je P.O.Box 864, Bend, OR 97709. Vynikající !

 

 

Oblékejte se běžně. Adaptujte se na to, co pokládáte za široký standard společnosti. Nebuďte černobílí, když šedá má tolik odstínů. Splyňte s prostředím.

   Buďte čistí a upravení, nikde se nepředvádějte a nebuďte příliš vyfintění.

   Konformita pro chlapy znamená upravená brada (jestli vůbec nějaká), žádné dlouhé vlasy či odpudivé oblečení. Motorkářské barvy jsou mimo.

   Pro dámy – žádný sexy nablýskaný oděv jako minisukně či přiléhavé blůzky bez spodního prádla. Muži rádi slintají nad „poloobnaženými“ ženami a často i víc než to...

   Mějte připravené běžné odpovědi na běžné otázky, jako např. odkud jste, kde pracujete, kde žije vaše rodina atd. Buďte však neurčití.

   Je lepší říct hodnověrnou lež než zůstat v napjatém tichu. Cílem je vyhnout se podezření, takže buďte „rozumná“ osoba. Lhaní není nezákonné, pokud nejste pod přísahou nebo neděláte podvod.

   Při konfrontaci s federálními agenty či jinými strážci zákona nemáte žádnou povinnost s nimi hovořit. Pokud se však rozhodnete hovořit, dejte si pozor, abyste nelhali. Falešné tvrzení před federály – to je ZATČENÍ !

   Dobrý způsob, jak zvrátit „střetnutí“ ve váš prospěch, je informovat fízla, že by měl projednat záležitost s vaším právníkem, jehož jméno a adresu mu rádi poskytnete. Pokud právníka nemáte, povězte mu, že zrovna  pracujete na tom, abyste si jednoho zajistili a že mu dáte vědět, až ho budete mít. To agentovi – slídičovi napoví, že

1) jste chladnokrevný zákazník, který ví, jak se má o sebe postarat a zná svá práva a

2) že jednat s právníkem je pro něho stejné jako vás dát k soudu – což je něco, na co zřejmě není (zatím) připravený.

Váš rozhovor s fízlem by vám mohl velmi pravděpodobně zabezpečit jen soudní projednávání... jestli je to to, co chcete.

   Je dokonale morální lhát někomu, kdo se ptá na věci, které ho nemají proč zajímat. ON je ten, kdo se chová nemorálně. Nezapomínejte na to !

   Neoddávejte se divokým nočním flámům. Příliš mnoho zatčení je zapříčiněno starostlivými sousedy.

   Nevyrábějte drogy ve vaší kuchyni. Parapetní desky také nejsou nejbezpečnějším místem na pěstování konopí.

   Pozdě v noci mějte vaše stereo na rozumné hlasitosti. Ne každého těší Led Zeppelin či Rolling Stones.

   Vaši sousedi jsou nejnebezpečnějšími lidmi, které znáte. Můžete k tomu připočítat také přibuzné. Všichni budou bez výčitek donášet.

   „Volání policajtů“ je běžným sportem ve městech všech velikostí, tak neodporujte. Buďte přátelští, zůstaňte přátelskými – ale podle vašich podmínek.

   Buďte nadměrně „laskaví“ k vašim sousedům, ale mějte s nimi co nejmíň do činění. Nechcete, aby věděli „cokoliv“ o vás.

   I když dodržujete všechna tato opatření, stále vás mohou obtěžovat kriminálníci, soukromně i veřejně. Cokoliv uděláte, nerozbijte si své krytí a neveďte je k tomu, aby vás podezřívali. Udržujte si svůj klid, buďte skromní a slušní a vyhněte se pokřikování či střelbě. Pamatujte si, že jste menšinou jednoho člověka. „Oni“ stále mají zbraně a palice.

   Jakmile však nejste spokojeni s tím, že pomstu necháte Pánovi, přinejmenším se přidržte tohoto životně důležitého pravidla v partyzánském boji. Nenechte nepřítele stanovit vaší taktiku. Přistupte na čas a místo se zbraněmi dle vašeho výběru.

   Jakákoliv aktivita, která by mohla vzbudit nežádoucí pozornost, jako například psaní, erotické fotografie, erotické sochařství atd., by měla být vykonávaná pod pseudonymem. Pro takováto jména poskytujte odlišnou adresu, nejlépe P.O.Box.

   Nikdy nevyjadřujte kontroverzní názory kolem vašeho domu a v práci. Kážete-li, dělejte to v jiném městě nebo státě.

   Vyhněte se odebrání otisků prstů. Nevyhledávejte zaměstnání ve státní správě. FBI by nejradši měla otisky všech, aby mohli kontrolovat jednotlivé životy, ale zatím se jim to nepodařilo.

   Vyhněte se ozbrojeným silám. Tam vás také otisky prstů označí na celý život jako jedinou metodou pozitivní identifikace.

   Nezúčastňujte se bezpečnostních prověrek, nehledejte zaměstnání ve firmě, kde odebírají otisky prstů.

   Nezúčastňujte se masových demonstrací nebo disidentských aktivit, které mohou vést k masovému zatýkání. Po něm bude následovat odebrání otisků.

   Ti, kteří se chtějí ujistit, že jejich otisky jsou absolutně bezcenné, budou tlačit extrémně tvrdě a při odtlačení zlehka otočí bříškem palce. Výsledkem je perfektní šmouha – bezcenná.

   NIKDY neobjednávejte služby vaším skutečným jménem. Tyto společnosti jsou první dírou, ve které stopaři loví.

   Dbejte, aby vaše jméno nebylo ve veřejných záznamech jako jsou podnikatelské licence, povolení a daňové účty. Jednejte pod jiným jménem nebo nastrčte jinou osobu. Je velmi lehké vytvořit „fiktivní firmu“ použitím minima dokladů.

   Magazíny a noviny předplacejte vždy pod jiným jménem. Plaťte poštou použitím peněžních příkazů. Na peněžním příkazu neuvádějte svoje jméno.

   Jakýkoliv výrobek objednávejte pod pseudonymem. Opět, plaťte peněžním příkazem bez uvedení vašeho jména.

   Mějte nemovitosti buď pod jménem spolupracujícího příbuzného nebo fiktivní osoby stvořené pro tento účel. Názvy falešných firem také vhodně zapadají, když je dokonale pochopitelné a ospravedlnitelné, že firma vlastní nemovitosti. Protože transakce ohledně nemovitostí probíhají skoro vždy na „dosah ruky“, je dost jednoduché se skrýt za svého agenta nebo brokera. V této oblasti hovoří peníze o mnoho hlasitěji než vy, takže není obtížné naaranžovat věci tak, aby vám vyhovovaly.

   Pokud musíte volit, použijte vaší „legální“ adresu. Jen se ujistěte, že tam nežijete. Tzv. „voličské průkazy“ se dají lehce sehnat...

    Ochraňujte jména, adresy a telefonní čísla vašich přátel. Použijte svůj vlastní kód na zamaskování skutečných jmen a čísel, nebo se snažte zapamatovat si všechno, co potřebujete. Budete překvapeni, kolik si dokážete zapamatovat, jakmile se trochu snažíte.

   Pokuste se vyhnout nošení tohoto kódového adresáře s sebou. Policajti obyčejně při nálezu takových předmětů zavětří. Chytrou věcí je nošení falešného adresáře. Mějte váš pravý adresář schovaný na bezpečném místě.

   Nezapojujte se do nelegálních aktivit na majetku jiných, pokud nemáte jejich výslovný souhlas. Skryjte svoje tetování a stopy po jehlách na místa, kde je nemůže nikdo mimo skutečných účastníků vidět.

   Neklaďte otázky, které narušují soukromí jiných. Ptejte se všeobecně, ne specificky. Nikdo vám nechce povědět „kde“ pracuje, ale nemá nic proti tomu, aby vám pověděl, jaké má zaměstnání.

   Adaptujte si postoj, že osobní informace jako to, kde jste chodili do školy, národnost, zájmy, politická orientace, rodinný příjem atd., nemají koho co zajímat. A toho se držte ! Vyzvídání se tímto stane tak obtížným, že podezření padne pouze na slídiče a ne na vás.

   Pokud čelíte takto intenzivní osobě, mějte připravený soubor standardních odpovědí, které můžete bez problémů přednést. Ale jakmile je osoba skutečně nepříjemná, zahrňte jí otevřenými lžemi, které - pokud budou „odevzdávané“ na správných místech – z něj udělají většího hajzla než skutečně je. 

   Nevyžadujte pokladní doklad, jen v případě většího obnosu. Dostupné mají být jen zúčastněným stranám. Pamatujte si, že hotovost na sobě stále nemá jména, což je důvod, proč se Velký Bratr nemůže dočkat „bezhotovostní“ společnosti.

   Avšak jedno UPOZORNĚNÍ: Většina bank má ve své politice zaznamenávání sériových čísel bankovek velké hodnoty, pokud jsou vkládané nebo vybírané ve velkých množstvích.

   VŠECHNY transakce nad 10 tisíc dolarů (v Čechách nad 100 tisíc Kč – pozn. překl.) jsou oznamované IRS. Takže pěkně v malém a nenápadně.

   Placení daní každého druhu by mělo být z velké části záležitostí osobního přesvědčení. Nekonečná je veřejná debata o „daňových protestech“, takže se zmíníme jen o pár všeobecně dodržovaných praktikách.

   Základním pravidlem, se kterým se dokonce shodují i berňáci, je – plaťte jen to, co musíte. To znamená hledejte všechny výhody a všechny díry, abyste nemuseli platit daně vůbec.

   Nezapomeňte však na to, že většina federálních vězení má ve svých celách populaci účetníků, právníků, podnikatelů a politiků, kteří se vyhýbali placení daní. Jakmile je vaším cílem vyhýbání se placení daní z příjmu, za každou cenu tvrdě studujte nebo vyhledejte kompetentní pomoc.

   Při hledání zaměstnání se vás obvykle zeptají na předcházející pracovní reference. Jakmile víte, že některé z nich budou negativní, NEUVÁDĚJTE JE !

   Pro výsledné „mezery“ ve vaší pracovní historii mějte dopředu připravená jména a adresy vašich bývalých „zaměstnavatelů“. Můžou být místní či zahraniční, v tomto případě nebude pravděpodobné ověřování, s výjimkou pošty. Samozřejmě, na to budete připraveni uvedením nějaké vaší adresy jako i adresy vašeho „zaměstnavatele“. Takto budete schopni přepsat vaší vlastní pracovní historii. Ó, šťastný den ! Mezery můžou být taktéž zakryty docházkou do školy či cestováním v zahraničí jako alternativami pro negativní pracovní reference.

   Osobní reference při zaměstnání jsou pro smích. Ve skutečnosti se nedají ověřit. Samozřejmě, poskytnete je, ale nemějte výčitky při vybírání náhodných jmen a předpokládaných vztahů přímo z telefonního seznamu. Místní známý doktor nebo duchovní je dobrý zásah.

   Pro všechnu korespondenci zvažte používání psacího stroje, protože je nejen neosobní, ale také ho není možné vystopovat k vám. Písmo rukou vás může odhalit, psací stroj ne. Jen samotný stroj může být identifikovatelný jako ten, který byl použit pro tu a tu  korespondenci. Elektrické psací stroje jsou ještě více neosobní, protože jejich tlak úderu je stejný pro všechna písmena. Psaní na mechanickém psacím stroji může například ukázat, že máte slabé „a“ a nebo silné „k“ či „c“.

   Jako nejvyšší ochranu při vaší korespondenci přemýšlejte nad zasíláním xeroxové kopie dopisu. Bude v ní dostatek deformací, aby to stížilo vaše vypátrání. Jakmile byste měli začít pravidelně používat psací stroj, mohli byste si naplánovat měnit ho každý šestý měsíc za jiný model. Jen ať hádají...

   Pokud přecházíte od „starého vy“ k „novému“, obyčejně je dobrou myšlenkou zavrhnout jakékoliv staré hobby, které by mohlo poskytnout základ pro neformální sledování vašich možných aktivit. Pokud je známé, že nikdy nepřejdete například muzeum či rybářské molo bez toho, abyste se nezapojili, máte automatické vedení pro ty, kteří by se mohli snažit vás hledat. Změna aktivit může být vynikající cestou budování vaší nové identity. Nejenže staré způsoby rychleji zmizí, ale vaši noví známí poskytnou podporu a zájem v rychlejším a úplnějším vytváření nové identity.

   Kdykoliv si pronajímáte k životu nové místo, trvejte na výměně zámků. Taktéž odmítněte dát majiteli domu nový klíč. Mnohokrát přišli nájemníci bytu a našli slídícího majitele (majitelku) domu prohlížející si osobní věci, doklady atd. Předměty, které by mohly někomu poskytnout nesprávné myšlenky ohledně vaší identity, aktivit atd., by měly být uloženy v uzamčených schránkách odolné konstrukce. Po bytě také můžou být umístěny zavádějící předměty. Všímejte si, jestli se s předměty nemanipulovalo. Dokud si na svém novém místě nejste jistí, můžete umístit vlasy na zárubni dveří, nitku přes práh či zápalku na vrch dveří. Při výběru zámků a klíčů vybírejte ty, které nejsou běžné v oblasti, kde žijete.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář